Βελτίωση των υποδομών – Ενίσχυση της μάθησης

Συμβάλλουμε δυναμικά και αισθητά στη βελτίωση των υποδομών των σχολείων μας. Πραγματοποιήσαμε παρεμβάσεις σε όλα τα σχολεία και νηπιαγωγεία του Δήμου μας, με κατασκευή χώρων υγιεινής ΑμεΑ, μελέτη πυρασφάλειας, συντήρηση και αντικατάσταση ηλεκτρολογικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, μονώσεις, χρωματισμό όψεων και αιθουσών.

Κοινοποίηση σε:
Scroll to Top