Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων

Η χρήση των χώρων άθλησης και αναψυχής είναι εκτεταμένη και αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες των Δημοτών. Ενισχύουμε και εκσυγχρονίζουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλης μας διαρκώς.

Κοινοποίηση σε:
αθλητισμος
Scroll to Top